Intercambio/colabora

martes, 6 de octubre de 2020

T'agrada el Teatre? Apunta't! It's free

LGTB i Grans (Fase II)LGTBiGrans és un projecte de l'Associació Precarias que vol facilitar que veus invisibilitzades: LGTB + persones GRANS puguin connectar amb les seves opressions i necessitats. Per superar-les, articulant respostes creatives i comunitàries, i fent una devolució crítica final a la comunitat en formar artístic, principalment teatral.

LGTBiGrans es un proyecto de la Asociación Precarias que quiere facilitar que voces invisibilizadas socialmente: LGTB + personas MAYORES puedan conectar con sus opresiones y necesidades. Para superarlas, articulando respuestas creativas y comunitarias, y haciendo una devolución crítica final a la comunidad en formato artístico, principalmente teatral.

Enguany és la segona fase i es desenvoluparà als mesos d'octubre, novembre i desembre. 

Comptarà amb 2 processos de grup diferenciats: homes i dones grans, que posteriorment confluiran per compartir –i enriquir-se– mútuament. Per últim, es farà una presentació pública final. El procés és gratüit però requereix d'inscripció prèvia.

Este año es la segunda fase y se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Contará con 2 procesos de grupo diferenciados: hombres y mujeres mayores, que posteriormente confluirán para compartir –y enriquecerse– internamente. Por último, se hará una presentación pública final en diciembre. El proceso es gratuito pero requiere de inscripción previa.  


Degut al context pandèmic, i per no excloure cap persona , volem articular diferents formats de participació. És per això que fem aquesta pre-inscripció: per poder ajustar-nos, en la mida de les nostres posibilitats, a les necessitats de les persones interessades.

Debido al contexto pandémico, y para no excluir a ninguna persona interesada, queremos articular diferentes formatos de participación. Es por eso que hacemos esta pre-inscripción: para poder ajustarnos, en la medida de nuestras posibilidades, a sus necesidades.

Tan bon punt s'omplin els grups, rebràs un correu confirmant la teva participació, amb les formes i els dies per fer-ho. Som-hi!

Cuando se conformen los grupos, recibirás un correo confirmando tu participación, con las formas y los días para hacerlo. Manos a la obra!


 


No hay comentarios:

Publicar un comentario